28 Şub 2011

Body Worlds

BODY WORLD sergisinin ardındaki yaratıcı ikili
Ünlü bilim adamı Gunther von Hagens, Plastinasyon’un – estetik anatominin sunumunu olanaklı kılan anatomik örnek koruma yönteminin – mucididir.
Plastinasyon yoluyla ölümden sonraki beden, halkın insan bedenini daha önce hiç görülmediği biçimde görmelerine olanak veren, harikulade anatomik figürlere –plastinatlar- dönüştürülür.
Anatomi ve halka açık anatomi sergileri alanında çığır açan Dr. von
Hagens, sürekli evrilmekte olan çalışmalarının esinini Rönesans dönemi anatomistleri ile kendi kuşağının bilim adamlarından almaktadır. BODY WORLDS sergilerinde ve Yaşam Döngüsü’nde sunulan anatomik örneklerden sorumludur.
Dr. Angelina Whalley, BODY WORLDS sergilerinin kavramsal planlayıcısı ve tasarımcısıdır.

Plastinasyon Yöntemi
Plastinasyon, vücudu eğitim ve öğretim amaçlı olarak korumak üzere tasarlanmış görece basit bir işlemdir. Çoğu devrimci buluş gibi, Plastinasyon da basit bir kavramdır:

  1. Tahnit Etme ve Anatomik Di****iyon
Sürecin ilk adımı, atardamarlardan formalin pompalayarak çürümenin durdurulmasını kapsar. Formalin tüm bakterileri öldürür ve dokunun çürümesini durdurur. Di****iyon araçları kullanarak ayrı anatomik yapıları hazırlamak üzere deri, yağ ve bağ dokuları çıkarılır.
  2. Vücut Yağı ve Suyun Çıkarılması
İlk adımda vücut suyu ve çözülebilir yağlar, bir çözücü banyosuna (örneğin bir aseton banyosu) koyarak vücuttan çözülür.
 3. Zorlu Emdirme
Bu ikinci değişim süreci Plastinasyonun merkez adımıdır. Zorlu emdirme sırasında reaktif bir polimer, örneğin silikon kauçuk, asetonun yerini alır. Bunu yapmak için örnek bir polimer çözeltisine batırılır ve vakum tankına konur. Vakum, örnekten asetonu çıkarır ve polimerin her bir hücreye işlemesine yardımcı olur.

  4. Konumlandırma Vakum emdirmenin ardından vücut istendiği gibi konumlandırılır. Her bir anatomik yapı olması gerektiği gibi hizalanır ve teller, iğneler, pensler ve köpük bloklar yardımıyla sabitlenir.


  5. Kürleme (Sertleştirme)
Son adımda, örnek sertleştirilir. Bu, kullanılan polimere bağlı olarak gaz, ışık veya ısı ile yapılır. Bütün bir vücudun Di****iyonu ve Plastinasyonu yaklaşık 1.500 çalışma saati gerektirir ve normalde tamamlaması yaklaşık bir yıl alır.


 


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...