23 May 2011

Story of my life

                       Hayat hikayem
Searching for the right
                      Doğruyu arıyorum
But it keeps avoiding me
                      Ama o benden kaçmakta kararlı
Sorrow in my soul
                      Ruhum kederli
Cause it seems that wrong
                      sebep yanlış gözüküyor
Really loves my company
                     Gerçek aşklar benim arkadaşım

He's more than a man
                      O bir erkekten fazla
And this is more than love
                     Ve bu, aşktan fazla
The reason that the sky is blue
                     Gökyüzünün mavi olmasının nedeni
The clouds are rolling in
                      Bulutlar gürüldüyor
Because I'm gone again
                    Çünkü ben gittim
And to him I just can't be true
                     Ve ona karşı henüz dürüst olamam

And I know that he knows I'm unfaithful
                     Beni sadakatsiz olarak bildiğini biliyorum
And it kills him inside
                     Bu onun yüreğini öldürür
To know that I am happy with some other guy
                     Benim bir başkasıyla mutlu olduğumu bilmesi

I can see him dying
                     Ölümünü görebiliyorum

I don't wanna do this anymore
                     Artık bunu yapmak istemiyorum
I don't wanna be the reason why
                    Nedeni olmak istemiyorum
Everytime I walk out at the door
                    Her zaman kapı dışında yürürüm
I see him die a little more inside
                    Yüreğinin biraz daha öldüğünü görürüm
I don't wanna hurt him anymore
                     Artık onu incitmek istemiyorum
I don't wanna take away his life
                      Hayatından götürmek istemiyorum
I don't wanna be...
                     Olmak istemiyorum
a murderer
                    Bir katil
I feel it in the air
                    Havada hissediyorum
as I'm doing my hair
                    Saçlarımı yaparken
Preparing for another day
                     Bir başka gün için hazırlanırken
A kiss up on my cheek
                   Yanağımda bir öpücük
He's here reluctantly
                  O istemeyerek burada
as if I'm gonna be out late
                  Geç kalacak olduğumda
I say I won't be long
                  Uzun sürmeyeceğini söylerim
Just hanging with the girls
                  Sadece kızlarla takılırım
A lie I didn't have to tell
                  Bir yalan söylememeliydim
Because we both know
                   Çünkü birbirimizi biliyoruz
Where I'm about to go
                  Yaklaştığım yer
And we know it very well
                  Ve biz onu çok iyi biliyoruz

Cause I know that he knows I'm unfaithful
                        Çünkü beni sadakatsiz olarak bildiğini biliyorum
And it kills him inside
                        Bu onun yüreğini öldürür
To know that I am happy with some other guy
                        Benim bir başkasıyla mutlu olduğumu bilmesi

I can see him dying
                       Ölümünü görebiliyorum

I don't wanna do this anymore
                Artık bunu yapmak istemiyorum
I don't wanna be the reason why
                Nedeni olmak istemiyorum
Everytime I walk out at the door
                Her zaman kapı dışında yürürüm
I see him die a little more inside
                Yüreğinin biraz daha fazla öldüğünü görebiliyorum
I don't wanna hurt him anymore
                Artık onu incitmek istemiyorum
I don't wanna take away his life
                 Onun hayatından götürmek istemiyorum
I don't wanna be...
            Olmak istemiyorum
a murderer
            Bir katil�
our love
            Aşkımızın
His trust
            Güveninin
I might as well take a gun and put it to his head
                        İyi bir silah almalı ve başına dayamalıyım
Get it over with
                        Cezasını vermeliyim
I don't wanna do this
                        Bunu yapmak istemiyorum
Anymore (anymore)
                        Artık (artık)

I don't wanna do this anymore
                       Artık bunu yapmak istemiyorum
I don't wanna be the reason why
                       Nedeni olmak istemiyorum
And everytime I walk out at the door
                       Her zaman kapı dışında yürürüm
I see him die a little more inside
                       Yüreğinin biraz daha öldüğünü görürüm
I don't wanna hurt him anymore
                       Artık onu incitmek istemiyorum
I don't wanna take away his life
                         Hayatından biraz daha alıp götürmek istemiyorum
I don't wanna be...
                         Olmak istemiyorum�
a murderer (a murderer)
                         Bir katil ( Bir katil)

No no no
Yeah eah eah...


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...